Privacyverklaring

Academie Filarski neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Academie Filarski heeft het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. We adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat je de laatste versie hebt. De meest recente versie van de privacyverklaring vind je op de website.


Gegevens beveiligen

Academie Filarski heeft passende technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Academie Filarski maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat en een opt-in om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. We kiezen daarmee voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die worden verwerkt.


Gegevens verwerken

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een e-book hebt gedownload of een product of dienst hebt afgenomen, wordt gevraagd je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

▪ Voor- en achternaam

▪ E-mailadres

▪ Telefoonnummer

▪ Bedrijfsnaam

▪ Postadres

▪ Postcode en woonplaats

▪ KvK-nummer

▪ Btw-nummer


Doeleinden

Academie Filarski verwerkt persoonsgegevens van klanten om telefonisch of schriftelijk contact op te nemen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor retargeting voor advertenties op social media, verwerking van de facturatie conform de richtlijnen en eventuele verzending van bestelde producten.


Gebruik van cookies Voor een zo goed mogelijke werking van de website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies vind je op de website van ConsuWijzer Met jouw toestemming gebruiken wij ook cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook


Academie Filarski maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Ook door Google Analytics worden cookies geplaatst. De verkregen informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daarom hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag daardoor de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld. Meer informatie over het beleid van Google Analytics


Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen: ▪ Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. ▪ Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden. ▪ Je kunt geplaatste cookies altijd verwijderen uit je browser en evt. blokkeren per domein. Meer uitleg over het uitschakelen van cookies lees je op de website van Your Online Choices


Gegevens delen

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem via de servers van Autorespond in Amsterdam. Meer informatie over het Privacybeleid van Autorespond

Daarnaast delen wij gegevens die we verkregen hebben via het aanvragen van een gratis download met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.

Tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, delen wij je gegevens niet met derden. Ook verkopen wij jouw gegevens niet aan derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waarvoor wij opdracht hebben gegeven.


Gegevens wijzigen

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om je persoonsgegevens aan te laten passen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen (per post of per e-mail). Academie Filarski neemt je verzoek uiterlijk binnen vier weken in behandeling.


Gegevens bewaren

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor e-mails, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van diezelfde maand uit het systeem verwijderd. De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen door ons verwijderd. Deze bewaartermijn geldt, mits er voor ons geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Gegevens verwijderen

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een formulier hebt ingevuld of een product of dienst hebt afgenomen en in de toekomst geen e-mail van Academie Filarski wilt ontvangen, kun je je altijd weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact op te nemen. Je gegevens worden dan meteen verwijderd en niet bewaard. Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna je gegevens niet meer verwerkt worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking, of de gegevensverwerking op basis van een overeenkomst.


Klachten en vragen over gegevensverwerking

Als je een klacht hebt over de manier waarop Academie Filarski jouw persoonsgegevens verwerkt, kun je je natuurlijk tot ons wenden. We proberen er dan samen met jou uit te komen. Je hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je hoe je dit moet doen


Bij vragen over onze privacyverklaring, of inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen, telefonisch: +31 (073) 549 37 45, via e-mail: contact@academiefilarski.nl, of per post: Academie Filarski, Van Beverwijkstraat 34, 5481 RX Schijndel.


Versie: 1 april 2024 | Academie Filarski

Contactgegevens

Academie Filarski

Van Beverwijkstraat 34
5481 RX Schijndel
+31 (0)73 549 37 45
contact@academiefilarski.nl

KvK 67587283

ONTDEK hier de Kadootjes

van Marian Filarski